Εκτύπωση

ΔΣ 25/11/18-16/10/22

Posted in ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

Πρόεδρος:               Παπαγεωργίου Αθανάσιος    (1981)

Α΄Α/πρόεδρος:        Βανδώρος Ευστάθιος           (1971)

Β΄Α/πρόεδρος:        Τσάκαλος Νικόλαος              (1962)

Γ. Γραμματέας:         Λεωτόν Δόμνα                      (1986)

Αν. Γ. Γραμματέας:  Μήττας Μιχαήλ                     (2007)

Ταμίας:                     Μωραϊτίδης Ιωάννης             (1997) 

 Μέλη:                      Γκαβέζος Μιχαήλ                   (1971)  

                                 Γρόλλιος Χρήστος                 (1982)

                                 Μωραϊτίδης Κωνσταντίνος     (1996)

                                 Τσελούδης Δημήτριος             (1967)

                                 Χατζηγιαννάκης Στυλιανός      (1969)              

(Εξαιτίας της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες τον Νοέμβριο του 2021 και η θητεία του ΔΣ παρατάθηκε με δικαστική απόφαση.)