Αποτελέσματα διαγωνισμού για τον ύμνο του Σχολείου

Το ΔΣ του Συλλόγου, αφού έλαβε υπόψη του ότι:

  • Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου του διαγωνισμού υπεβλήθησαν μόνο δύο συμμετοχές, μία στην κατηγορία των μαθητών και μία στην κατηγορία των αποφοίτων
  • Στόχος του συγκεκριμένου διαγωνισμού ήταν πρωτίστως να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κόσμου για το αγαπημένο μας σχολείο και δευτερευόντως να αναδειχθεί κάποιο αξιόλογο καλλιτεχνικό δημιούργημα

έκρινε ότι

  • Δεν συντρέχει λόγος να συνέλθουν σε συνεδρίαση τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής προκειμένου να επιλέξουν την καλύτερη σε κάθε κατηγορία υποψηφιότητα
  • Ο διαγωνισμός δεν είχε την προσδοκώμενη απήχηση ούτε στην κατηγορία των μαθητών, ούτε σε αυτή των αποφοίτων.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίζει

  • Να κρίνει άγονο τον διαγωνισμό και να μην προκηρύξει το δεύτερο στάδιο αυτού, που αφορά στη μελοποίηση των επιλεγέντων στίχων
  • Να αποσταλούν ευχαριστήριες επιστολές και να δοθούν τιμητικά διπλώματα σε κάποια από τις προσεχείς εκδηλώσεις του Συλλόγου στους συμμετέχοντες
  • Να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου τα υποβληθέντα κείμενα
  • Εφόσον εκδηλωθεί στο μέλλον ενδιαφέρον για υποβολή πρότασης, που θα περιλαμβάνει μελοποιημένους στίχους, να εξετασθεί κατά περίπτωση.

 

Διαγωνισμός ύμνου για το σχολείο. Α΄ περίοδος, για τη συγγραφή των στίχων, 24/2/16 - 13/4/16

Κατά τη διάρκεια της 47ης και 48ης συνεδρίασης του το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε να υιοθετήσει την πρόταση του 2ου Γυμνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης και να προκηρύξει διαγωνισμό για τη συγγραφή τραγουδιού - ύμνου για το 2ο Γυμνάσιο Λύκειο.
Η διαδικασία και οι όροι του διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

1)    Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχει όποιος έχει φοιτήσει ένα τουλάχιστον έτος ως μαθητής στο 2ο Γυμνάσιο ή στο 2ο Λύκειο Θεσσαλονίκης.
2)    Στάδια διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο θα επιλεγούν οι στίχοι του ύμνου και κατά το δεύτερο στάδιο θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να μελοποιήσουν τους επιλεγέντες στίχους.
3)    Διάρκεια διαγωνισμού. Η διάρκεια του διαγωνισμού, για κάθε στάδιο, ορίζεται σε 50 ημέρες από την προκήρυξη του αντίστοιχου σταδίου. Για το στάδιο των στίχων η περίοδος είναι 24/2/16 - 13/4/16. Για το στάδιο της μουσικής θα ακολουθήσει προκήρυξη μετά την επιλογή των στίχων.
4)    Διαδικασία υποβολής. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υπογράψουν τα έργα τους με ψευδώνυμο, δηλώνοντας ταυτόχρονα και ιδιότητα «Μαθητής» ή «Απόφοιτος». Τα έργα να αποσταλούν ταχυδρομικά στη δ/νση:
Σύλλογος Αποφοίτων 2ου Γυμνασίου-Λυκείου Θεσσαλονίκης «Ικτίνος», Ικτίνου 5, 54622 Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «για τον διαγωνισμό».
Ως κριτήριο για την εμπρόθεσμη υποβολή έργου θα ληφθεί η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Εντός του φακέλου θα πρέπει να υπάρχει εσώκλειστος άλλος φάκελος, ο οποίος εξωτερικά θα αναγράφει μόνο το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου και εσωτερικά το ψευδώνυμο, τα πραγματικά στοιχεία του διαγωνιζόμενου καθώς και το έτος αποφοίτησης ή την ένδειξη «εν ενεργεία μαθητής της … τάξης του 2ου Γυμνασίου/Λυκείου. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος φοίτησε στο 2ο Γυμνάσιο / Λύκειο, αλλά δεν είναι απόφοιτος, πρέπει να δοθούν άλλα στοιχεία που να πιστοποιούν τη φοίτησή του (π.χ. «υπήρξα μαθητής της …τάξεως το έτος …...).
5)    Έπαθλο. Η κριτική επιτροπή δύναται να απονείμει χωριστό έπαθλο για διαγωνιζόμενους μαθητές και χωριστό για διαγωνιζόμενους αποφοίτους. Το έπαθλο για τους αποφοίτους ή τους διατελέσαντες μαθητές θα είναι τιμητική πλακέτα, ενώ για την κατηγορία των μαθητών θα συνοδεύεται και από ένα tablet.
6)    Κριτική επιτροπή. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από τους:
       Πρόεδρος: Καραπέτσας Χρήστος, μέλος Δ.Σ. "Ικτίνου", μουσικός
       Μέλη:        Δημοπούλου Κασσάνδρα, π. μαθήτρια 2ου Γ.Ε.Λ., λυρική τραγουδίστρια - παραγωγός
                        Πίστας Παναγιώτης, απόφοιτος Β΄Γυμνασίου, π. καθηγητής φιλολογίας Α.Π.Θ., ποιητής
                        Φανάρας Βασίλειος, δ/ντής 2ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος - μουσικός
                        Χειμωνίδου Κλαίρη, δ/ντρια 2ου Γ.Ε.Λ., νομικός, μουσικός

Εμφάνιση #
Τίτλος Δημιουργός Εμφανίσεις
Κατηγορία αποφοίτων 921
Κατηγορία μαθητών 955