Εκτύπωση

Πρόσκληση σε Γ.Σ. 13-11-16

Posted in Γ.Σ. 13-11-16

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 13 Νοεμβρίου και ώρα 11.30π.μ. στο θέατρο του σχολικού συγκροτήματος, Ικτίνου 5.

Θέματα ημερησίας διάταξης:
  Απολογισμός πεπραγμένων περιόδου (23/11/2015-31/10/2016).
  Οικονομικός απολογισμός και απαλλαγή Δ.Σ. για το 1ο οικονομικό έτος λειτουργίας.
  Ανακήρυξη του κ. A. Θεολογίδη σε δωρητή του Συλλόγου, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού.
  Ενημέρωση για τις επόμενες εκδηλώσεις του Συλλόγου.
  Αιτήσεις - προτάσεις.

(Για τυπικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, η πρώτη πρόσκληση σε Γ.Σ. ορίζεται για την Κυριακή 6/11/16 και ώρα 11:00, στο θέατρο του σχολικού συγκροτήματος. Επειδή, όμως, είναι εξαιρετικά απίθανο να υπάρξει απαρτία στην πρώτη πρόσκληση, η Γ.Σ. θα αναβληθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, για την επόμενη Κυριακή, 13/11/16 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Γι' αυτόν τον λόγο, παρακαλείσθε να προσέλθετε την Κυριακή 13/11/16 και ώρα 11:30, δεδομένου ότι τότε θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων μελών.)