Εκτύπωση

Πρόσκληση σε Γ.Σ. 19-10-14

Posted in Γ.Σ. 19/10/2014

Καλούντα τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 19 Οκτωβριου και ώρα 11.30 στο θέατρο του σχολικού συγκροτήματος, Ικτίνου 5.

Θέματα ημερησίας διάταξης:
  Απολογισμός πεπραγμένων 2ης περιόδου (1/11/2013-14/10/2014).
  Οικονομικός απολογισμός και απαλλαγή Δ.Σ. για το 2ο οικονομικό έτος λειτουργίας.
  Ανακήρυξη του κ. Π. Τσικούρα σε δωρητή του Συλλόγου, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού.
  Ενημέρωση για τις επόμενες εκδηλώσεις του Συλλόγου.
  Αιτήσεις - προτάσεις.

(Για τυπικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, η πρώτη πρόσκληση σε Γ.Σ. ορίζεται για την Κυριακή 12/10 και ώρα 11:00, στο θέατρο του σχολικού συγκροτήματος. Επειδή, όμως, είναι εξαιρετικά απίθανο να υπάρξει απαρτία στην πρώτη πρόσκληση, η Γ.Σ. θα αναβληθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, για την επόμενη Κυριακή, 19/10, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Γι' αυτόν τον λόγο, παρακαλείσθε να να προσέλεθετε την Κυριακή 19/10 και ώρα 11:30, δεδομένου ότι τότε θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων μελών.)