Εκτύπωση

Πρακτικό Γ.Σ. 24-11-19

Γράφτηκε από τον/την administrator. Posted in Γ.Σ. 24-11-19

Επειδή δεν υπήρχε η προβλεπόμενη απαρτία ούτε στην πρώτη συνεδρίαση στις 17/11/19, ούτε στις 10.30πμ της 24/11/19, η συνέλευση πραγματοποιείται σήμερα, Κυριακή, 24/11/19, στις 11.30μ, με παρόντα 28 μέλη και θέματα ΗΔ τα κάτωθι:
1)    Απολογισμός πεπραγμένων  (περιόδου 9/12/2019-31/10/2019).
2)    Οικονομικός απολογισμός και απαλλαγή Δ.Σ. για το 1ο οικονομικό έτος λειτουργίας.
3)    Ενημέρωση για τις επόμενες εκδηλώσεις του Συλλόγου
4)    Αιτήσεις - προτάσεις

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ζητά από το Σώμα της Γ.Σ. να εκλέξει Πρόεδρο και Γραμματέα. Το Σώμα εκλέγει ομόφωνα τους μοναδικούς προταθέντες, για τη θέση του Προέδρου τον κ. Συνεφάκη και για τη θέση του Γραμματέα τον κ. Μουμουζιά. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει τα θέματα της Η.Δ. και καλεί στο βήμα τον κ. Παπαγεωργίου, Πρόεδρο του Συλλόγου, να προβεί στον απολογισμό του έργου του Δ.Σ.

1ον) Παπαγεωργίου: Βλέπουμε ότι όταν πραγματοποιείται η Γ.Σ., δεν υπάρχει πολύς κόσμος. Αυτό συμβαίνει γιατί οι Γ.Σ. είναι κάτι άχαρο. Σκέφτομαι να προτείνω στο ΔΣ, στο μέλλον οι συνεδριάσεις να συνδυάζονται μαζί με κάποια άλλη εκδήλωση, ώστε να αποκτήσουν περισσότερο ενδιαφέρον και να υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση.

Κατά την κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου τιμήθηκαν ο απελθών Πρόεδρος Γ. Μουμουζιάς, ο τ. Γυμνασιάρχης που έγινε καθηγητής του ΕΚΠ Β. Φανάρας, ο π. καθηγητής του σχολείου και του ΤΕΦΑΑ Χ. Γκοτζαμανίδης και ο γηραιότερος απόφοιτος μέλος του Συλλόγου, Μπάνος. Σκεφτόμαστε να κάνουμε το ίδιο και με άλλα άτομα, για να τα έχουμε κοντά στον Σύλλογο.

Στο κτήριο του σχολείου έγιναν μερικά ατυχήματα. Έσπασε ένα καδρόνι στο θέατρο, από την υγρασία δημιουργήθηκε πρόβλημα στην οροφή του 1ου ορόφου του λυκείου. Ο Σύλλογος κάνει ό,τι μπορεί για να ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες, έβαψε π.χ. δύο τοίχους του θεάτρου που είχαν πρόβλημα λόγω υγρασίας, αλλά υπάρχουν σημαντικά προβλήματα λόγω της παλαιότητας του κτηρίου. Το θετικό είναι ότι ο Δήμος ενέταξε το συγκρότημα στο πρόγραμμα «Φιλόδημος».

Το γυμνάσιο ζήτησε προστατευτικά για τις μπασκέτες. Είναι σημαντικό και προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα.

Η λυκειάρχης μας ανέφερε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η οικογένεια ενός μαθητή, ο οποίος είναι και άριστος τόσο από άποψη ήθους όσο και επιδόσεων. Το πρόβλημα είναι λεπτό και θα πρέπει να το χειριστούμε με τη δέουσα διακριτικότητα. Όποιος μπορεί να βοηθήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ας επικοινωνήσει μαζί μου.

Ο κ. Χατζηγιαννάκης έκανε κάποιες προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της ηχητικής εγκατάστασης του θεάτρου. Σκεφτόμαστε εάν θα μπορούσαμε να τις υλοποιήσουμε.

Το 1ο Εσπερινό Γυμνάσιο ζήτησε τη συνεργασία μας σε κάποιες εκδηλώσεις που προτίθεται να πραγματοποιήσει και απαντήσαμε ότι θα την προσφέρουμε ευχαρίστως.

Τον περασμένο Μάιο και Ιούνιο έγινε, όπως και στο παρελθόν, προβολή των μελλών του Συλλόγου που ήταν υποψήφιοι τόσο στις αυτοδιοικητικές όσο και στις βουλευτικές εκλογές. Στις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου διοργανώσαμε αιμοδοσία στον χώρο του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Κατά τη διάρκεια της εορτής της 26ης Οκτωβρίου, του Λυκείου, βραβεύτηκαν οι τρεις πρωτεύσαντες μαθητές του σχολείου. Στο παρελθόν είχαμε διοργανώσει δύο φορές αγώνες μπάσκετ των αποφοίτων. Σκεφτόμαστε να κάνουμε το ίδιο τόσο στο βόλλεϋ, όσο και στο χάντμπολ. Τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, η κοπή της βασιλόπιτας. Ενδεχομένως να πραγματοποιήσουμε και κάποιες εκδηλώσεις με την ευκαιρία συμπλήρωσης 10 ετών από τη δημιουργία του Συλλόγου. Μέχρι τώρα, όλες μας οι εκδηλώσεις σχετιζόταν με κάποιο τρόπο με το σχολείο. Στο ίδιο πνεύμα πρέπει να κινηθούμε και στο μέλλον.

2) Ο Πρόεδρος καλεί στο βήμα τον ταμία κ. Μωραϊτίδη, ο οποίος θα κάνει τον οικονομικό απολογισμό.

Μωραϊτίδης:
           Το ταμείο την 31/10/19 εμφάνιζε ενεργητικό 3.989,26€.

Τα έσοδα εντός της περιόδου ήταν 2.057,00€.

Τα έξοδα εντός της περιόδου ήταν 1.036,33€.

Για την περίοδο 01/11/18-31/12/18 βρέθηκαν συνολικά 64 αποδείξεις είσπραξης συνολικού ποσού 2.057,00€ (865,00€ προερχόμενα από συνδρομές μελών και 1.192,00€ από δωρεές και λοιπά έσοδα) και 10 αποδείξεις πληρωμής, ύψους 1.036,33€.

Συνολικά το ταμείο εμφανίζει ενεργητικό 3989,26€ το οποίο μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο, με σύνολο εσόδων όλων των χρήσεων 21.503,00€ και σύνολο εξόδων όλων των χρήσεων 17.513,74€, ενώ δεν υφίσταται καμιά χρεωστική εκκρεμότητα ή υποχρέωση

Το ευχάριστο είναι ότι παρά την αύξηση των συνδρομών από 5 σε 10€, δεν υπήρχε μείωση των συνδρομών.

Συνεφάκης: Καλό είναι να φωτοτυπείται ο προϋπολογισμός και να μοιράζεται στα μέλη της Γ.Σ.

Στη συνέχεια καλείται στο βήμα εκ μέρους της Ε.Ε. ο κ. Σταματιάδης, ο οποίος  αναγιγνώσκει το πρακτικό της.

Σταματιάδης:
"Σήμερα 20-11-19, συνήλθε στην έδρα του Συλλόγου, στο κτήριο του 2ου Γ.Ε.Λ., Ικτίνου 5, η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) του Συλλόγου, τα μέλη της οποίας είχαν εκλεγεί κατά την εκλογική διαδικασία της 25-11-18 και αποτελούνται από τους Κούβελα Δημήτριο, Σταματιάδη Λύσανδρο και Καλαφάτη Δημήτριο.

Η Ε.Ε., αφού έλαβε υπόψη της ότι η προηγούμενη Ε.Ε. είχε προβεί σε έλεγχο για την περίοδο 01/01/18 – 31/12/18, προέβη σε έλεγχο της διαχείρισης του Συλλόγου για το χρονικό διάστημα 01/11/18 – 31/10/19 και βρήκε τα παρακάτω:

1)                Αρχείο μελών Συλλόγου, αποτελούμενο από τις αιτήσεις συνολικά 594 μελών(έως 31/10/2019).

2)                Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, σφραγισμένο και αριθμημένο.

3)                Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, σφραγισμένο και αριθμημένο, μετά φακέλου συνημμένων εγγράφων.

4)                Πρωτόκολλο αλληλογραφίας και φάκελοι εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

5)                Βιβλίο ταμείου (εσόδων – εξόδων).

6)                Αντίγραφα αποδείξεων είσπραξης και αποδείξεων πληρωμής.

Η Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη της και την έκθεση της προηγούμενης Ε.Ε., αναφέρει ότι η κατάσταση του Συλλόγου για την περίοδο 01/11/18-31/10/19 έχει ως εξής:

1)                  Εντός της συγκεκριμένης περιόδου ενεγράφησαν 7 νέα μέλη και διαγράφη0.

2)                  Το Δ.Σ. συνεδρίασε αθροιστικά 6 φορές και είναι ενημερωμένο σχετικά το βιβλίο συνεδριάσεων Δ.Σ.

3)                  Πρωτοκολλήθηκαν συνολικά 5 εισερχόμενα και 10 εξερχόμενα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στους αντίστοιχους φακέλους.

4)                  Το ταμείο την 31/10/19 εμφάνιζε ενεργητικό 3.989,26€.

Τα έσοδα εντός της περιόδου ήταν 2.057,00€.

Τα έξοδα εντός της περιόδου ήταν 1.036,33€.

Για την περίοδο 01/11/18-31/12/18 βρέθηκαν συνολικά 64αποδείξεις είσπραξης συνολικού ποσού 2.057,00€ (865,00€ προερχόμενα από συνδρομές μελών και 1.192,00€ από δωρεές και λοιπά έσοδα) και 10αποδείξεις πληρωμής, ύψους 1.036,33€.

Συνολικά το ταμείο εμφανίζει ενεργητικό 3989,26€ το οποίο μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο, με σύνολο εσόδων όλων των χρήσεων 21.503,00€ και σύνολο εξόδων όλων των χρήσεων 17.513,74€, ενώ δεν υφίσταται καμιά χρεωστική εκκρεμότητα ή υποχρέωση.

 

Θεσσαλονίκη 20/11/2019

 

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

Καλαφάτης Δημήτριος  Κούβελας Δημήτριος     Σταματιάδης Λύσανδρος

 Συνεφάκης: Καλό είναι στον απολογισμό να φαίνεται και ο αριθμός των δελτίων

Ελλείψει άλλης τοποθέτησης, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να ψηφίσουν. Το Σώμα εγκρίνει ομόφωνα τον απολογισμό και απαλλάσσει το ΔΣ από κάθε ευθύνη.

3) Ο Πρόεδρος καλεί τον κ. Παπαγεωργίου να μιλήσει για τον προγραμματισμό.

Παπαγεωργίου: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται, γιατί αναφέρθηκα κατά τη διάρκεια της πρώτης μου εισήγησης.

4) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να πάρουν τον λόγο για να καταθέσουν προτάσεις

Συνεφάκης: Έχω να θίξω τρία θέματα:

α) Το 2015 είχαμε προβεί σε ονοματοδοσία αιθουσών με ονόματα επιφανών αποφοίτων. Καλό είναι να συνεχίσουμε και εγώ έχω να προτείνω τα ονόματα του αρχιτέκτονα Ν. Μητσάκη που σχεδίασε το σχολείο, του πολεοδόμου Ε. Εμπράρ, διότι το οικόπεδο που χτίστηκε το σχολείο έγινε επάνω στα δικά του σχέδια, του ζωγράφου Λ. Βενετούλια και του αρχαιολόγου Δ. Παντερμαλή.

β) Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου έχουν μια χαοτική περιοδικότητα. Αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί.

γ) Επί προεδρίας Γ. Μουμουζιά, είχε γίνει μια πολύ πετυχημένη έκθεση ζωγραφικής, στην αίθουσα της ΦΑΑΘ, με έργα αποφοίτων. Θα μπορούσε αυτό να επαναληφθεί και να εντάξουμε και άλλους απόφοιτους, όπως τον κ. Μάγγο ή τον κ. Δίγκα.

Καλαφάτης: Η τιμή σε κάποιον, δεν είναι απαραίτητο να γίνεται με ονοματοδοσία αίθουσας. Για τον Μητσάκη, π.χ., θα μπορούσε να μπει μια πλακέτα στην είσοδο, που να μνημονεύει τη σχέση του με το κτήριο.

Συνεφάκης: Ανακοινώνω ότι την ερχόμενη Κυριακή θα πραγματοποιηθεί το reunion της τάξης του 1969.

Ελλείψει άλλο θέματος, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γραμματέας

 

Γ. Συνεφάκης                                                     Γ. Μουμουζιάς