Εκτύπωση

Οδηγίες Συμμετοχής1

Posted in ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΗ

Οδηγίες Εγγραφής

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει όποιος αποφοίτησε από το 2ο Γυμνάσιο ή το Λύκειο ή όποιος φοίτησε τρία χρόνια σε κάποιο απ' αυτά ή τέλος όποιος φοίτησε για ένα πλήρες έτος εφόσον τον προτείνουν  δύο άλλα μέλη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, είναι η καταβολή 10€ (από 1/1/18, δωρεάν εγγραφή και 10€ ετήσια συνδρομή) και η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης εγγραφής.
(Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να ανανεώσουν την ετήσια συνδρομή τους καταβάλλοντας 10€.)

Η καταβολή της συνδρομής μπορεί να γίνει είτε άμεσα στον ταμία του Συλλόγου, είτε μέσω του λογαριασμού του Συλλόγου 405 00 2002 008050 στην Τράπεζα Alpha Bank , με την επισήμανση "Συνδρομή"  (ΙΒΑΝ GR54 0140 4050 4050 0200 2008 050). Σε αυτή την περίπτωση μπορεί στη συνέχεια να αποσταλεί συμπληρωμένη η φόρμα εγγραφής.