Εκτύπωση

Οδηγίες Συμμετοχής

Posted in ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΗ

Οδηγίες Συμμετοχής


Ο επαγγελματικός κατάλογος των μελών του συλλόγου δημιουργήθηκε προκειμένου να υπάρξει αλληλοϋποστήριξη των αποφοίτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί κάποιος στον κατάλογο είναι να είναι οικονομικά τακτοποιημένο μέλος του Συλλόγου, να συμπληρώσει την αντίστοιχη αίτηση και να καταβάλει το ποσό των 10€. Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει είτε άμεσα στο ταμείο του Συλλόγου, είτε μέσω της τραπέζης Alpha Bank στον αριθμό λογαριασμού 405 00 2002 008050, με την υποσημείωση "Για τον επαγγελματικό κατάλογο". 

Η καταβολή των 10€ γίνεται άπαξ και ισχύει για όσο διάστημα είναι ο ενδιαφερόμενος μέλος του "Ικτίνου".

Ο ενδιαφερόμενος θα ταξινομηθεί στην επαγγελματική κατηγορία που θα δηλώσει.

Εκτύπωση

Οδηγίες Συμμετοχής1

Posted in ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΗ

Οδηγίες Εγγραφής

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει όποιος αποφοίτησε από το 2ο Γυμνάσιο ή το Λύκειο ή όποιος φοίτησε τρία χρόνια σε κάποιο απ' αυτά ή τέλος όποιος φοίτησε για ένα πλήρες έτος εφόσον τον προτείνουν  δύο άλλα μέλη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, είναι η καταβολή 10€ (από 1/1/18, δωρεάν εγγραφή και 10€ ετήσια συνδρομή) και η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης εγγραφής.
(Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να ανανεώσουν την ετήσια συνδρομή τους καταβάλλοντας 10€.)

Η καταβολή της συνδρομής μπορεί να γίνει είτε άμεσα στον ταμία του Συλλόγου, είτε μέσω του λογαριασμού του Συλλόγου 405 00 2002 008050 στην Τράπεζα Alpha Bank , με την επισήμανση "Συνδρομή". Σε αυτή την περίπτωση μπορεί στη συνέχεια να αποσταλεί συμπληρωμένη η φόρμα εγγραφής.