Το μικρό ιστορικό του "Ικτίνου":

 Στις 09-04-11 απευθύνθηκε ανοιχτή πρόσκληση κατά τη διάρκεια παρουσίασης του βιβλίου του Γιώργου 
   Μουμουζιά "Το δικό μας 2ο", για τη δημιουργία συλλόγου αποφοίτων.

 Στις 13-4-2011 συγκεντρώθηκαν στο θεατράκι του σχολείου 50 περίπου απόφοιτοι και αποφασίστηκε η 
   δημιουργία 
Συλλόγου Αποφοίτων 2ου Γυμνασίου-Λυκείου Θεσσαλονίκης που θα εδρεύει στην οδό 
   Ικτίνου 5. Τότε ορίσθηκε και μια Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

 Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις, η Προσωρινή Επιτροπή στις 23-06-2011 κατέληξε στο Καταστατικό και 
   στον τρόπο λειτουργίας του Συλλόγου, συγκροτήθηκε δε σε Σώμα, ως εξής:


Πρόεδρος                     Μουμουζιάς Γεώργιος                     1981
Α΄/Αντιπρόεδρος           Συνεφάκης Γεώργιος                      1969
Β΄/Αντιπρόεδρος           Χατζηγιαννάκης Στυλιανός              1969
Γεν. Γραμματέας            Λεωτόν Δόμνα                                1986
Ταμίας                           Δημητριάδης Ευάγγελος                 1960
Αν. Γεν. Γραμματέας     Παπαγεωργίου Αθανάσιος               1981
Μέλη                             Βαλασίδης Δημήτριος                      1970
                                     Γραμματικόπουλος Ιωάννης             1988
                                     Καπράλου Φωτεινή                          1986
                                     Καρανικόλα Πηνελόπη                     1986
                                     Χατζηκακίδου Κλεοπάτρα                 1990.

 Στις 30-03-12 εγκρίθηκε το καταστατικό με την εγγραφή του στα οικεία βιβλία του Μονομελούς Πρωτοδικείου
   Θεσσαλονίκης με τον αριθμό: 9082/30-3-2012 απόφασή του.

 Την 01-06-12 Το Καταστατικό του Συλλόγου Αποφοίτων 2ου Γυμνασίου-Λυκείου Θεσσαλονίκης "ΙΚΤΙΝΟΣ"
   ενεγράφη στα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και έλαβε Α.Μ. 9274.

 Στις 26-09-12 οριστικοποιήθηκε σε ανοικτή συνεδρίαση η διενέργεια Γενικής Συνέλευση στις 21-10-12, με
   ταυτόχρονη διεξαγωγή αρχαιρεσιών.

 Στις 21-10-12, έλαβε χώρα η 1η επίσημη Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του 1ου αιρετού
   Διοικητικού Συμβουλίου. Ενεγράφησαν 238 συναπόφοιτοι, οι οποίοι αποτέλεσαν το αρχικό Σώμα του Συλλόγου
   ‘ΙΚΤΙΝΟΣ’. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είχαν ως ακολούθως:

Για το ΔΣ

Αθανασιάδης Αθανάσιος                            1971         50

Βαλασίδης Δημήτριος                                 1970         15

Γραμματικόπουλος Ιωάννης                       1988         35

Δημητριάδης Ευάγγελος                             1960         35

Ευθυμιάδης Ευθύμιος                                 1982         40

Κατσίκης Ηλίας                                            1985         23

Λεωτόν Δόμνα                                             1986       106

Μουμουζιάς Γεώργιος                                 1981       105

Μωραϊτίδης Ιωάννης                                    1987         19

Παντόπουλος Φώτιος                                  1975         17

Παπαγεωργίου Αθανάσιος                           1981         35

Ρούλης Αθανάσιος                                      1983         18

Συνεφάκης Γεώργιος                                   1969         74

Τσακνάκη Θάλεια                                        1983          64

Τσικούρας Πέτρος                                       1988          30

Χατζηγιαννάκης Στυλιανός                           1969          45

Για την Ε.Ε.

Γρόλλιος Χρήστος                                        1982         97

Κούβελας Δημήτριος                                    1983         99

Σταματιάδης Λύσανδρος                              1969         74 

 

 

 

 

 Στις 29-10-2012 μετά από πρόσκληση της πρώτης πλειονοψηφήσασας Λεωτόν Δόμνας, συνήλθαν σε συνεδρίαση
   οι ένδεκα εκλεγέντες και συγκρότησαν το πρώτο εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

 

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την κατηγορία. Εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.